Wanneer meld ik een medewerker ziek?

 

We krijgen veel vragen over het ziek melden van medewerkers. Wanneer doe je dit wel en wanneer niet?

 

Eigenlijk is deze vraag heel eenvoudig te beantwoorden: alleen medewerkers die door ziekte het eigen werk niet kunnen verrichten, worden ziek gemeld en ook alleen voor deze medewerkers zal een eventuele verzuimverzekering dekking bieden. Heeft een medewerker milde klachten, dan moet deze medewerker op verzoek van het RIVM thuis blijven. In dit laatste geval is er ook sprake van ziekte en mag je de medewerker dus ziek melden. Bespreek in dit geval wel altijd met de medewerker de mogelijkheden van thuiswerken, waardoor er misschien in plaats van 100% verzuim, sprake is van gedeeltelijk verzuim. Geef altijd het juiste verzuimpercentage door aan de arbodienst en/of verzuimverzekeraar.

 

Kan een medewerker om een andere reden dan ziekte niet komen werken, dan is er geen sprake van ziekte. Dit is b.v. het geval bij medewerkers die in quarantaine geplaatst zijn en nog geen ziekteverschijnselen hebben of medewerkers in het buitenland die een bepaald gebied niet mogen verlaten. Voor deze medewerkers geldt dat zij wel recht hebben op loondoorbetaling.

 

Advies: onderhoudt tijdens ziekte nauw contact met je zieke medewerkers en laat medewerkers pas nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn terugkeren naar het werk. Meld je een medewerker ziek, dan start ook de WVP.