Het Spoort 2 traject van mijn medewerker stagneert door de coronacrisis, wat moet ik doen?

 

In een spoor 2 traject vinden diverse re-integratie activiteiten plaats met als doel het vinden van passende arbeid op de arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis, waarin er minder werk voor handen is, loop je het risico dat de re-integratie activiteiten kunnen stagneren. Het UWV heeft al wel aangekondigd dat zij bij de beoordeling rekening zullen houden met de omstandigheden welke door het coronavirus zijn ontstaan. Maar pas op, dat betekent niet dat je een vrijbrief hebt om nu niets te doen! Re-integratie tijdens de coronacrisis zal ook nu door moeten blijven lopen.

 

Zo zegt men o.a. het volgende:

 

  • Spoor 1: dit kan “gewoon” alsnog worden uitgevoerd. Mocht voor dit onderzoek gericht werkplekonderzoek nodig zijn, dan kan werkgever c.q. ingeschakelde arbeidsdeskundige zoeken naar andere manieren om dit toch te kunnen uitvoeren. 
  • Spoor 2 kan in principe zoveel mogelijk worden voortgezet. Re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening in veel gevallen ook op afstand organiseren. Er zullen echter ook situaties zijn waarin dit niet mogelijk is, hiermee dient rekening te worden gehouden. 

 

Overleg goed met het re-integratiebureau op welke wijze zij de dienstverlening aanpassen aan deze omstandigheden.

 

Opstellen bijstelling plan van aanpak

In verband met de gewijzigde omstandigheden is het belangrijk dat je in overleg met de medewerker kijkt naar de mogelijkheden die er wel zijn om de re-integratie naar het vinden van passende arbeid door te kunnen laten gaan. Denk hierbij aan het volgen van een online opleiding of training gericht op het vinden van werk of het verrichten van vrijwilligerswerk (waar nu juist heel veel behoefte aan is). Leg de gemaakte afspraken goed vast in een bijstelling van het plan van aanpak en refereer hierbij naar de situatie van het coronavirus. Ook nu is het belangrijk dat je het dossier waterdicht houdt.

 

Advies: Als werkgever blijf je eindverantwoordelijke voor de re-integratie, ook al heb je hiervoor een re-integratiebureau ingeschakeld. Wil je overleggen over hoe je het beste om kan gaan met de re-integratie van jouw zieke medewerker, neem dan contact met ons op.