Ben ik verplicht de reiskostenvergoeding door te betalen bij thuiswerken?


Nee, een medewerker heeft alleen recht op een vergoeding van gemaakte (reis)kosten als hij ook daadwerkelijk deze kosten heeft gemaakt. Het langdurig vergoeden van reiskosten, terwijl de medewerker deze kosten niet maakt, kan door de belastingdienst aangemerkt worden als loon waarover loonheffingen moet worden betaald. Voorkom dit risico en controleer goed in je loonadministratie welke medewerker wel of geen recht heeft op het behoud van deze onkostenvergoeding.


Note: de werkgever mag de vergoeding betalen over de lopende maand en de maand die daarop volgt. Daarna moet de vergoeding stop worden gezet.


Advies: informeer de medewerker over de stopzetting van de reiskostenvergoeding.