Mijn werknemer kan niet werken omdat hij voor de opvang van de kinderen moet zorgen. Ben ik verplicht om het loon door betalen?


Nu de scholen verplicht gesloten zijn hebben we te maken met een zeer bijzondere situatie. Ouders die geen vitaal beroep uitoefenen zullen nu oppas moeten gaan regelen voor de kinderen. Waar normaal gesproken opa en oma snel kunnen inspringen, is dat i.v.m. het coronavirus niet mogelijk. Het kan zijn dat de medewerker er niet in slaagt dit meteen (goed) te regelen. Ondanks dat het regelen van opvang primair de verantwoordelijkheid is van de medewerker, doe je er als werkgever in deze zeer bijzondere situatie goed aan om met de medewerker mee te denken. Hieronder vermelden we je enkele opties. Welke optie je bespreekbaar maakt, is ook afhankelijk van de financiële mogelijkheid welke je als organisatie hebt.


Opties:

  • Opnemen van calamiteitenverlof gedurende één dag met behoud van loon;
  • Afspraken maken op verschoven werktijden en thuiswerken, zodat werken en opvang toch gecombineerd kan worden;
  • Afspraken maken over de uren welke de medewerker niet kan werken en deze op een later moment ruilen met b..v. overuren en/of vakantieuren;
  • Is het kind ziek thuis in relatie tot het coronavirus, dan is het opnemen van kortdurend zorgverlof voor maximaal twee weken mogelijk, waarbij er maximaal 70% van het loon doorbetaald wordt. Tip: de zorg van de kinderen dient zoveel mogelijk over beide ouders verdeeld te worden (uitgezonderd ouders in vitale beroepen).


Indien het niet lukt om opvang voor de kinderen te regelen en thuiswerken behoort ook niet tot de mogelijkheden, dan:

  • moet de medewerker in principe voor de dagen waarop men niet kan werken vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen;
  • of de werkgever kan besluiten het loon van de medewerker onverplicht (gedeeltelijk) door te betalen.


Advies: elke situatie staat op zich en vraagt om maatwerk. Bespreek de mogelijkheden met de medewerker en leg de gemaakte afspraken goed met elkaar vast, zodat dit later niet voor verrassingen zorgt.