Ik heb een nieuwe medewerker aangenomen. Hoe kan ik deze nu het beste inwerken?


Als je een nieuwe medewerkers hebt aangenomen, dan zal deze per de aanvangsdatum in dienst treden bij de organisatie. De medewerker heeft het recht op een goed inwerktraject. In verband met de genomen maatregelen kan het zijn dat de medewerker vanuit een thuiswerksituatie ingewerkt wordt. Stel een collega aan tot vaste buddy voor deze nieuwe medewerker met wie er dagelijks telefonisch of via videobellen contact is. Zorg er voor dat je een aangepast inwerktraject hebt opgesteld welke aansluit bij deze situatie. Denk hierbij aan het lezen van protocollen en werkinstructies, uitleg van systemen, procedures, klanten, producten, etc. Bepaal op voorhand welke criteria van belang zijn op basis waarvan je beoordeelt of de nieuwe medewerker succesvol door de proeftijd periode is gekomen.

 

Advies: overleg met de nieuwe medewerker hoe hij het inwerktraject zelf ziet en waar hij behoefte aan heeft. Leg de verwachtingen t.a.v. de proeftijdbeoordeling goed met elkaar vast en evalueer wekelijks hoe het gaat. Vraag om feedback over de wijze waarop je in deze bijzondere situatie het inwerktraject probeert vorm te geven en pas aan daar waar nodig.