Mijn medewerker wil zijn geplande vakantie intrekken. Ben ik verplicht hieraan mee te werken?


In principe niet. Een medewerker mag zijn vakantie niet eenzijdig intrekken. Indien een medewerker zijn vakantie wil verzetten, omdat zijn vakantie geen doorgang kan vinden i.v.m. b.v. de perikelen omtrent het coronavirus, dan zal de medewerker hierover eerst met de werkgever in overleg moeten treden. Het is niet vanzelfsprekend dat als de vakantiereis geen doorgang vindt, de geplande opname van vakantiedagen ook komt te vervallen. Er is immers in de planning rekening gehouden met de afwezigheid van de medewerker (er is b..v. al vervanging geregeld of er is op dat moment minder werk voor handen) en het is niet altijd mogelijk dat de medewerker de vakantie op een later moment alsnog op kan nemen.

 

Advies: weiger het verzoek tot intrekken van de vakantie alleen als je daartoe een goede reden hebt. Het niet beschikbaar hebben van werk door de coronacrisis kan een goede reden zijn. Leg het weigeren van het verzoek goed uit aan de medewerker, zodat ook hij begrip heeft voor de gemaakte keuze.