Ik heb voor de coronacrisis een nieuwe medewerker aangenomen, mag ik terugkomen op mijn aanbod en deze intrekken?


Nee, in principe niet. Als je een medewerker een aanbod hebt gedaan en deze is door de medewerker geaccepteerd, dan heb je te maken met een arbeidsovereenkomst. Met de gevolgen van de conoracrisis kan je er tegenaan lopen dat je er niet zeker van bent dat je op het moment van aanvang van de arbeidsovereenkomst wel voldoende werk beschikbaar hebt, of zelfs helemaal niet. Toch heb je in deze situatie te maken met een arbeidsovereenkomst en dus de daarbij horende regels. Heb je een proeftijd opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan kan je met inachtneming van de proeftijd de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen en beëindigen.

 

Advies: ga je binnen 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst een nieuwe overeenkomst met elkaar aan, dan mag je niet opnieuw de proeftijd overeenkomen en deze nieuwe overeenkomst telt dan als tweede overeenkomst in de keten.