Mijn medewerker wil en/of kan niet komen werken. Moet ik het loon doorbetalen?


Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er verschillende situaties mogelijk:

  1. Medewerker heeft milde klachten, kan wel werken, maar moet i.v.m. klachten thuis blijven ter voorkoming van verspreiding van het virus;
  2. Medewerker is niet ziek, maar een huisgenoot wel en moet derhalve thuis blijven ter voorkoming van verspreiding van het virus;
  3. Medewerker wil niet komen werken omdat hij bang is besmet te raken door collega's;
  4. Medewerker heeft een zwakke gezondheid en wil derhalve niet naar het werk komen.


De werkgever hoeft het loon van de medewerker niet door te betalen als de reden van het niet werken in de risicosfeer van de medewerker ligt. In situatie 1 en 2 kan de medewerker niet werken omdat de medewerker opvolging geeft aan maatregelen welke zijn opgelegd vanuit de overheid. Het niet kunnen werken, ligt in beide situaties niet in de risicosfeer van de medewerker en behoudt het recht op loon. Bespreek in deze situaties altijd de mogelijkheden van thuiswerken. Wat kan nog wel?


In situatie 3 heb je te maken met een medewerker met angst voor besmetting. Als werkgever is het jouw taak om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Met de juiste maatregelen kan je deze angst bij de medewerker wegnemen. Weigert de medewerker desondanks toch naar het werk te komen, dan vervalt het recht op behoud van loon. Dit is uiteraard een verregaande disciplinaire maatregel, en voordat je hiertoe over gaat, is het raadzaam om de medewerker hierover goed te informeren en zet dit middel pas in als de medewerker ondanks al je inspanningen blijft weigeren het werk te komen verrichten.


Er zijn personen met gezondheidsklachten die een grote risico vormen als zij besmet raken met het virus (situatie 4). Dit zijn personen met klachten aan de longen, luchtwegen, chronische hartklachten en suikerziekte. Met deze medewerkers is het belangrijk goede afspraken te maken over wat wel en niet kan. Wellicht is thuiswerken voor deze personen de beste optie. Is thuiswerken geen optie en vormt de werkvloer geen risico, dan is de medewerker in principe verplicht om gewoon naar het werk te komen.

 

Advies: toon begrip voor elkaars situatie, voer goed overleg en informeer de medewerker duidelijk en transparant over wanneer er sprake is van werkweigering en dus het stopzetten van betaling van loon. Voorkom dat je later in een conflictsituatie komt met alle vervelende gevolgen van dien.