In verband met minder werkzaamheden overweeg ik tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet te verlengen. Waar moet ik op letten?


Door het coronavirus kan het zijn dat je op korte termijn het aantal FTE functies in je organisatie moet verminderen. Dat kan je doen door tijdelijke contracten niet aansluitend opnieuw voort te zetten. Waar moet je dan op letten?

  1. Tijdig aanzeggen: tijdelijke arbeidsovereenkomsten moeten een maand voor de einddatum aangezegd worden.
  2. Betalen van de transitievergoeding: bij het beëindigen van een dienstverband op initiatief van de werkgever ben je als werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.
  3. Uitbetalen van vakantiedagen en -geld: bij het beëindigen van een dienstverband moet je een eindafrekening opstellen en alle opgebouwde rechten aan de werknemer uitbetalen.

 

Advies: Het niet voortzetten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan een oplossing bieden voor op de korte termijn. Denk ook goed na of dit de juiste oplossing is voor op de lange termijn. Je kan met het nemen van deze maatregel onnodig goede arbeidskrachten verliezen. De NOW regeling kan hierin ook een oplossing bieden middels de tegemoetkoming in de loonkosten.


Tip: Je hoeft (nog) geen transitievergoeding te betalen als je de medewerker de garantie biedt dat hij binnen 6 maanden weer bij jou mag komen werken. Die garantie moet bestaan uit het aangaan van een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat binnen 6 maanden na de einddatum van de vorige arbeidsovereenkomst.