Mag ik de bonus uitkering overslaan?

 

Dat is afhankelijk van de wijze waarop de bonusregeling is overeengekomen. Als het gaat om een bonus zonder vaste of meetbare maatstaven (discretionaire bonus) en waarbij het wel of niet toekennen van de bonus aan de werkgever is, dan kan de werkgever beslissen deze niet toe te kennen.

Vastgestelde en/of reeds toegekende bonussen kunnen door de werkgever niet eenzijdig worden gewijzigd.


Advies: lukt het je in verband met het coronacrisis niet om een vastgestelde en/of toegekende bonus te betalen, overleg dan met de medewerker(s). Met instemming van de medewerker(s) kan je een vastgestelde en/of toegekende bonus een keer overslaan.