Opzetten HR afdeling en beleid

Als financieel directeur van meerdere bedrijven met in totaal + 50 medewerkers in dienst, ben ik o.a. verantwoordelijk voor de HR portefeuille. Jarenlang gaf ik zelf uitvoering aan de vele complexe HR werkzaamheden. Totdat ik kennis maakte met Peggy Bressers, eigenaresse van B-Talented.

Haar HR kennis overtuigde mij om een samenwerking met B-Talented aan te gaan. Inmiddels is Peggy al ruim 5 jaar bij onze organisatie betrokken. Ze heeft een professionele HR afdeling opgezet en alle processen zijn geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Ze heeft een toekomstgericht HR beleid ontwikkelt, arbeidsvoorwaardenregeling en functioneren en beoordelingscyclus.

Het HR beleid sluit volledig aan op onze organisatiedoelstellingen. Op deze manier rendeert onze investering in HR, want onze medewerkers werken met plezier aan onze organisatiedoelstellingen waardoor zij verrassende resultaten weten te boeken. Dat maakt ons trots op onze medewerkers!


De heer L. Kuypers, financieel directeur
Sunware B.V. & RALplast B.V.